Quá Trình Chuyển Đổi Kỹ Thuật Số Của Chúng Tôi

Hiệu quả của việc chuyển đổi doanh nghiệp kỹ thuật số của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của chiến lược cơ bản. Chúng tôi triển khai một lộ trình đã được thử nghiệm nhằm đẩy nhanh các nỗ lực chuyển đổi của bạn thông qua hiệu suất vượt trội và kiến thức sâu rộng về ngành.

XÁC ĐỊNH
Cái gì, ở đâu và làm thế nào để chuyển đổi
THAY ĐỔI
Hệ thống cốt lõi và quy trình
MỞ RỘNG
Đẩy nhanh chiến lược tiếp cận thị trường
TỐI ƯU HÓA
Tối ưu hóa phương pháp tiếp cận kỹ thuật số

Công Nghệ Của Chúng Tôi

Các chuyên gia của chúng tôi mang đến cho khách hàng kiến thức chuyên môn sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ chuyển đổi kinh doanh kỹ thuật số để cung cấp các giải pháp đáng tin cậy hoạt động trên toàn diện.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Triển khai thiết bị IoT để giám sát liên tục hoạt động trên nền tảng hạ tầng an toàn và vững chắc. Chúng thu thập dữ liệu lớn, hỗ trợ tối ưu hóa quy trình, cung cấp thông tin sâu sắc và nâng cao khả năng ra quyết định của nhân viên.
INTERNET OF THINGS
Sử dụng các thiết bị IoT để giám sát hoạt động của bạn liên tục trong một cơ sở hạ tầng an toàn, được xây dựng tốt. Họ sẽ thu thập Big Data, giúp bạn hợp lý hóa các hoạt động này, có được thông tin chi tiết chuyên sâu và cải thiện quá trình ra quyết định của nhân viên.
BLOCKCHAIN
Tăng cường bảo mật dữ liệu kinh doanh thông qua blockchain riêng, tối ưu hóa quy trình vận hành bằng hợp đồng thông minh, xây dựng thị trường dựa trên nền tảng blockchain và tận hưởng nhiều lợi ích khác.
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Triển khai các giải pháp đám mây Microsoft Azure và AWS của chúng tôi để kiến tạo một môi trường kinh doanh linh hoạt, khả năng mở rộng cao và kết nối toàn diện. Với chuyên môn sâu rộng trong phát triển ứng dụng doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi chiến lược di động lên nền tảng đám mây.
BIG DATA
Xây dựng một phương pháp mở rộng khả năng thích ứng nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả khai thác thông tin kinh doanh, tạo lập một cơ chế phân tích dữ liệu tin cậy và cung cấp cho nhân viên.

Trí Tuệ Nhân Tạo

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Triển khai thiết bị IoT để giám sát liên tục hoạt động trên nền tảng hạ tầng an toàn và vững chắc. Chúng thu thập dữ liệu lớn, hỗ trợ tối ưu hóa quy trình, cung cấp thông tin sâu sắc và nâng cao khả năng ra quyết định của nhân viên.
INTERNET OF THINGS
Sử dụng các thiết bị IoT để giám sát hoạt động của bạn liên tục trong một cơ sở hạ tầng an toàn, được xây dựng tốt. Họ sẽ thu thập Big Data, giúp bạn hợp lý hóa các hoạt động này, có được thông tin chi tiết chuyên sâu và cải thiện quá trình ra quyết định của nhân viên.
BLOCKCHAIN
Tăng cường bảo mật dữ liệu kinh doanh thông qua blockchain riêng, tối ưu hóa quy trình vận hành bằng hợp đồng thông minh, xây dựng thị trường dựa trên nền tảng blockchain và tận hưởng nhiều lợi ích khác.
ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Triển khai các giải pháp đám mây Microsoft Azure và AWS của chúng tôi để kiến tạo một môi trường kinh doanh linh hoạt, khả năng mở rộng cao và kết nối toàn diện. Với chuyên môn sâu rộng trong phát triển ứng dụng doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi chiến lược di động lên nền tảng đám mây.
BIG DATA
Xây dựng một phương pháp mở rộng khả năng thích ứng nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả khai thác thông tin kinh doanh, tạo lập một cơ chế phân tích dữ liệu tin cậy và cung cấp cho nhân viên.

Chuyên môn của chúng tôi

Chuyển đổi số toàn diện cùng BKPlus

Nâng Cấp Ứng Dụng

Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

Phát Triển Chiến Lược Chuyển Số

Ứng Dụng Kỹ Thuật Số

Nâng Cao Trải Nghiệm Người Dùng

Hiện Đại Hóa CNTT

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trải nghiệm các giải pháp CNTT hàng đầu của chúng tôi ngay hôm nay

Hà Nội, Việt Nam | +84 977 112 143
Grenoble, Pháp | +33 6 50 83 70 77